Файли

Наукові розробки


Ім'я файлу Опис Розмір (кБ)

tpr-rgr.rar

РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНА РОБОТА
З дисципліни "Теорія прийняття рішень"

Тема: Оцінка узгодженості думок експертів

20

protection_information-rgr.rar

РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНА РОБОТА
З дисципліни "Захист інформації"

Тема: Симетричні криптосистеми

26

ai-systems-lab3.rar

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3
З дисципліни "Системи штучного інтелекту"

Тема: Програмне забезпечення експертної системи

31

ai-systems-lab2.rar

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2
З дисципліни "Системи штучного інтелекту"

Тема: Моделі представлення знань

87

ai-systems-lab1.rar

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1
З дисципліни "Системи штучного інтелекту"

Тема: Створення прототипу експертної системи

Програма на мові програмування VBA і СУБД Access в розділі Вихідні коди.

81

rgr_graph_i_geom_proect.rar

РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНА РОБОТА
З дисципліни "Графічне та геометричне проектування"

Тема: Проектування фігури в AutoCad

194

pedagogika.rar

Робота з дисципліни "Педагогіка вищої школи"

Тема: Форми та методи самостійної навчальної роботи студентів

8

rgr_dist_teh_navch.rar

РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНА РОБОТА
З дисципліни "Дистанційні технології навчання"

Тема: Використання технології Flash для дистанційної освіти

17

kursova_ostu.rar

Курсовий проект
З дисципліни "Основи сучасної теорії управління"

Тема: "Розробка алгоритмів оптимального управління"

Програма до курсового проекту на мові програмування Matlab в розділі Вихідні коди.

157

comp-net-rgr.rar

РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНА РОБОТА
З дисципліни "Комп’ютерні мережі"

Тема: Вирішення стандартної задачі на проектування комп’ютерної мережі Ethernet та розрахунок її параметрів

Завдання: створити оптимальний план проведення локальної комп’ютерної мережі на одному з поверхів підприємства.

35

ml-rgr-optm.rar

РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНА РОБОТА
З дисципліни "Методи оптимізації та прийняття рішень"

Тема: "Метод Флетчера - Девiдона - Пауела"

Програма до розрахунково-графічної роботи (вихідні коди та відкомпільований ехе-файл) в розділі Вихідні коди.

rar - 80

ml-mpo-lab2.rar

ml-mpo-lab2.doc

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2
"Алгоритми паралельних обчислень"

з дисципліни "Методи паралельних обчислень"

Програма до лабораторної роботи (вихідні коди та відкомпільований ехе-файл) в розділі Вихідні коди.

rar - 51

doc - 457

ml-mpo-lab1.rar

ml-mpo-lab1.doc

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1
"Розпаралелювання обчислень методом алгебраїчних перетворень"

з дисципліни "Методи паралельних обчислень"

Програма до лабораторної роботи (вихідні коди та відкомпільований ехе-файл) в розділі Вихідні коди.

rar - 31

doc - 227

kursova_program.rar

kursova_program.doc

Програмний продукт
Телефонний довідник версія 1.0.

Пояснювальна записка до курсової роботи
з дисципліни “Об’єктне програмування”

В наш час дуже популярними є програмні продукти для створення та підтримки баз даних любого рівня. Зокрема в даній курсовій роботі йдеться про прикладну персональну базу даних. Також на початку 21 століття актуальними є ідеологія, засоби та методи об’єктно-орієнтованого програмування. Це зокрема пов’язано з тим що об’єктний тип даних (об'єднання даних з алгоритмами - дані та методи їх обробки) є природним для способу мислення людини.

Відповідаючи на вимоги часу та на об’єктивні закони ринку програмних продуктів - а у користувачів завжди є потреба у стуктуруванні та обробці даних - і був створений програмний продукт про який йде мова у даній роботі. Цей продукт уособлює в собі обидві передові риси сучасних програмних продуктів - це використання класів і об’єктного підходу, а також використання баз даних. У якості мови програмування було вибрано Delphi. Також слід зазначити що об’єкти бази даних об’єднуються у динамічні списки - що само по собі є також важливою особливістю даного програмного продукту. Це зумовлено тим що Delphi по замовчуванню працює з об’єктами динамічно, тому вибір динамічних списків для об’єднання об’єктів бази даних у пам’яті ПК є природнім.

Метою курсової роботи «Телефонний довідник версія 1.0.» являється створення програмного продукту «Телефонний довідник», який являється консольною програмою, котра працює з власними базами даних.

Програма до курсової роботи (вихідні коди та відкомпільований ехе-файл) в розділах Вихідні коди / BPG Programs.

rar - 21

doc - 142

teoriya_imovirnostey-rgr.doc

Розрахунково-графічна робота
з дисципліни Теорія ймовірностей та мат. статистика

Задание №1

Среди 100 микросхем 5 бракованных. Какова вероятность того, что наудачу взятые 3 микросхемы - качественные?

Задание №2

На склад приходят однотипные изделия с четырех заводов:
15 % - с завода № 1
25 % - с завода № 2
40 % - с завода № 3
20 % - с завода № 4
Во время контроля продукции установлено, что в среднем брак составляет:
для завода № 1 - 3 %
для завода № 2 - 5 %
для завода № 3 - 8 %
для завода № 4 - 1 %
Случайно взятое изделие оказалось бракованным. Какова вероятность того, что оно взято с завода №2?

Задание №3

Какова вероятность того, что при 5 подбрасываниях монеты от 2 до 4 раз выпадет герб?

52
lab_elektonika.rar
Лабораторні роботи з дисципліни "Основи електротехніки та електроніки" (зі схемами, графіками і таблицями результатів).
175
rgr_elektonika.rar

Розрахунково-графічна робота з дисципліни "Основи електротехніки та електроніки".

Складається з наступних розрахунків:

 • 1. АНАЛІЗ ПРОСТОГО КОЛА СИНУСОЇДНОГО СТРУМУ.
 • 2. ЕЛЕКТРОННІ ПРИЛАДИ.
 • 3. АНАЛІЗ РОБОТИ ТРАНЗИСТОРНОГО КЛЮЧА
115
kurs_shemotehnika.rar
Курсова робота по схемотехніці "Суматор накопичуючий чотирьох розрядний" (включає в собі опис схеми на мові Verilog).
92
ml_lab_kursova.rar
Окремий файл програми для курсової роботи - опис схеми "Суматор накопичуючий чотирьох розрядний" на мові Verilog.
1
Politychnyy_portret.doc

Політичний портрет Віктора Медведчука

Медведчук Віктор Володимирович – Глава Адміністрації Президента України і один з можливих кандидатів у президенти України на виборах 2004 року – є дуже цікавою персоною на політичному олімпі нашої держави. Крім того що він є високоосвіченою персоною з великим колом інтересів, про що свідчать отримані ним різні звання та нагороди, він також являється політиком про якого мало відомо широкому загалу громадян України.

Тому виправляючи цю прикру несправедливість я підготував цей невеличкий за змістом політичний портрет Віктора Медведчука, який більше заслуговує називатися „штрихом до політичного портрету”, але так як ця назва була вже використана Дмитром Чоботом у своїй праці „Нарцис: Штрихи до політичного портрета Віктора Медведчука”, тому залишаю назву цієї роботи такою якою вона є, але зазначу, що даний портрет має реферативний зміст, я лише приводжу факти і роблю їх аналіз. Також додам, що наведені факти бралися з перевірених і надійних джерел, а висновок про Віктора Медведчука як політичну особу, лідера та й як людину взагалі, виражає лише мою особисту думку, сформовану в результаті ознайомлення з різними джерелами інформації, які мені пощастило знайти, зокрема з вищезгаданою роботою Дмитра Чобота. Як сказав сам Дмитро Чобіт у своїй книзі: „Ми повинні знати правду про себе і про тих, хто виступає від нашого імені”.

Моя думка може не збігатися з думкою Віктора Медведчука про самого себе (а також з думкою його прихильників і членів його партії), котру він висвітлює на своєму сайті www.medvedchuk.org.ua.

79
Politychna_kultura.doc

Реферат з дисципліни: Політологія
На тему: Політична культура особистості

Розглядаються:

 • Сутність та структура політичної культури,
 • Історичні типи політичної культури та її основні функції,
 • Реалії політичної культури в Україні.
94
lab_codec.rar

Програма на C (вихідний код та відкомпільований модуль), для кодування та декодування текстової інформації (текстових файлів). Алгоритм шифрування використовує Трикутник Паскаля.

Lab Codec by Eugene Dokukin PA21
Program for coding and deconing (encrypting-decrypting) text files (strings). Crypting algoritm use Triangle of Pascal.
Copyright (C) 2003 MustLive/BPG. http://mlbpg.narod.ru
Open Source Software, LGPL. http://www.gnu.org

7
lab_db.rar

Програма на C (вихідний код та відкомпільований модуль), для створення і роботи з базою даних - для збереження інформації про планшетні сканери (з функцією експорту в CSV формат).

Дана консольну програма призначена для ведення бази даних комп’ютерної периферії (наприклад, сканерів).
Програма вміє створювати нову базу даних, відкривати існуючу базу та записувати поточну базу даних у файл. Програма вміє додавати нові записи до поточної (відкритої чи щойно створеної) бази, виводити перелік всіх записів в базі, а також виводи детальну інформацію по вибраному запису. Як додаткова функція: експорт в формат CSV – для подальшого використання в табличних процесорах (Excel) і базах даних (MySQL, Access) і для передачі іншим користувачам.

Lab DB by Eugene Dokukin PA21.
Program for database creating and managing - for saving information about flatbed scanners (with exporting to CSV).
Copyright (C) 2003 MustLive/BPG. http://mlbpg.narod.ru
Open Source Software, LGPL. http://www.gnu.org

8
watmetr for workbench.rar

В Electronics Workbench Pro немає окремого пристрою Ватметр. Тому я зробив цей пристрій у вигляді окремої схеми. Для його використання в інших схемах, спочатку відкрийте файл з ватметром, скопіюйте його в буфер обміну, а потім вставте в іншу схему (або нову, або відкрийте файл зі своїм проектом).

(С) 2003 MustLive aka Євген Докукін, група ПА21, Університет "Україна", Київ, Україна.
Зроблено за рекомендацією викладача Петренко Ірини Анатоліївни.
ВНЗ ВМУРоЛ Україна http://www.vmurol.com.ua

16
analog_clock.rar
Програма на C (вихідний код та відкомпільований модуль), яка виводить на екран аналоговий годинник (analog clock - зі стрілками і циферблатом). Використовує OpenGL і SDL (самі бібліотеки діставайтн окремо: OpenGL.lib поставляється з Візуал С++, а SDL викачуйте з інтернета).
85
c_labs.rar

Програми на C (вихідні коди та відкомпільовані модулі), написанні мною в другому семестрі на першому курсі ВУЗу. По тематиці вони розповсюджуються одразу на весь перший курс (сам С ми будемо проходити не раніше другого курсу, та мені було лінь чекати 8-)...).

Всього 2 програми (викладаю лише ті які можуть бути корисними, бо як багато хто міг переконатися на власному досвіді, лабораторні роботи за звичай не мають нічого спільного з реальним життям - задачі дуже абстракті). Ось деякі відомості про них:

1) Program of cyclic shift of elements of array B[9];

2) In given matrix x[4][4] change K-row L-column with "0", except element X[K][L];

7
pascal.rar

Програми на Паскалі (вихідні коди та відкомпільовані модулі), написанні мною в першому семестрі на першому курсі ВУЗу. По тематиці вони розповсюджуються одразу на весь перший курс і навіть часткого на другий 8-). Я зробив одразу по маскимуму, щоб звільнитися від цього не дуже мною улюбленного Паскалю. Зробив різні серйозні, а також деякі менш важкі програми, щоб не робити усі лабораторні роботи (з занадто примітивними задачами - в технікумі я вже таких напрограмував достатньо).

Всього 9 програм. Ось деякі відомості про них:

1) Program for entering students information in virtual database records;

2) Program on Pascal "Geometr1" for finding squares of polygons and finding if one polygon is completely enter in other;

3) Program for finding entences a string "sapr" in array of symbols;

4) This is program with example of menu win32 version;

5.1) This is program with example of menu console version;

5.2) This is a Interface Unit for menu creating, can be used in program with example of menu (console version);

6) Copying file 'f' to 'g', but each neighboring numbers must be with different sign;

7) Enter a sentence using latin letters and print all letters that are include in an input sentence;

8) Finding largest elements and their order numbers in two array;

9) Input some words, and we make a list, in which words will be ordered in such way: first word (in ABC), second word begin with the letter that first word end, etc. If there are no words (for second place) with that letter (in which first word end), than must be put in the place (second) word which begin with letter next in ABC, and so on.

44
diplom-sb-ml.rar
Сбіркове креслення ІSА плати мого реєстратора в Пікаді 2001 (зроблене на основі розведення)
11
diplom-rozvedennya-ml-toponbottom.rar
Розведення (плата друкованого монтажу) ІSА плати мого реєстратора в Пікаді 2001 (варіант двостороннього монтажу котрий показанний на різних платах, по кожній на сторону)
33

diplom-rozvedennya-ml.rar

Розведення (плата друкованого монтажу) ІSА плати мого реєстратора в Пікаді 2001 (варіант двостороннього монтажу котрий показанний на одній платі)

37

diplom-proga-fr.rar

Програма для мого дипломного проекту (під MS DOS); сам дипломний проект охоплює тільки апаратну частину пристрою, ця програма наводиться для прикладу

359

diplom.rar

Мій дипломний проект на тему "Цифровий реєстратор частоти"

266

blanki.rar

Бланки формату А4 для студентів технікумів та ВУЗів:

 1. пустий бланк А4
 2. бланк А4 для креслення (с додатковим надписом)
 3. бланк А4 з маленкою рамкою (15 мм) - сторінка з полем ліворуч
 4. бланк А4 з маленкою рамкою (15 мм) - сторінка з полем праворуч (як би ззаду - якщо робити з обох боків)
 5. бланк А4 з нормальною рамкою (40 мм) - сторінка з полем ліворуч
 6. бланк А4 з нормальною рамкою (40 мм) - сторінка з полем праворуч (як би ззаду - якщо робити з обох боків)
 7. пустий бланк А4 з полем №9
 8. операційна карта
 9. маршрутна карта
 10. приклад з Економіки ОВ ЕА - Статут власної фірми
 11. Зміст з нормальною рамкою (40 мм)
 12. Зміст з маленкою рамкою (15 мм)
 13. бланк А4 - Міністерство Освіти та науки України
 14. Література з маленкою рамкою (15 мм)
 15. Перелік елементів
 16. Специфікація

78

ekonom_kurs.rar

Економічний курсовий проект на тему "АЛП для множення прискореним методом"

43

kursova.rar

Мій курсовий проект по предмету "Мікросхемотехніка ЗОТ" на тему "АЛП для множення прискореним методом"

80

Повернутися в розділ Файли

 

  

Copyright © MustLive 1999-2015. © Base Point 1999-2015. All rights reserved.