Сучасні системи тестування знань

На сьогоднішній час, в усьому світі, і зокрема в України, все більшого поширення набувають системи Дистанційної Освіти (так званої Телеосвіти). Які мають безліч переваг порівняно з традиційними методами освіти, і займають щільне місце поряд з традиційною освітою, як окремий перспективний напрямок, як інструмент, здатний покращити освітній процес і підвищити інтелектуальний рівень нації.

Однією з ланок Дистанційної Освіти, котра також може бути застосована, як інструмент і в традиційних формах освіти – це системи тестування знань. Самі системи тестування знань існували ще задовго до появи Телеосвіти, але з появою останньої, набули ще більшого розвинення і широко використання. Тому я звертаю увагу саме на сучасні методи тестування знань і на сучасні системи тестування знань. Котрі базуються на комп’ютерних технологіях, і можуть бути використанні як для Дистанційної Освіти, так і при традиційній освіті (для студентів очної і заочної форми навчання), при використанні комп’ютерів, котрі є як в учбових закладах (і з кожним роком ситуація в цій сфері покращується), а також на персональних комп’ютерах студентів (де ситуація з наявністю комп’ютерів також щорічно покращується, разом з поширенням комп’ютеризації в нашій державі).

Сучасні системи тестування знань можуть використовуватися для тестування будь-якого рівня (по лекціям, по семестрам, атестаційні, екзаменаційні, тощо), для студентів ВУЗів, технікумів, учнів шкіл та навчальних закладів усіх рівнів та усіх форм власності. Вони можуть стати в нагоді як при безпосередньому тестуванні знань, так і для закріплення пройденого матеріалу і для самотестування. Тобто можуть носити як офіційний, так і не офіційний характер (для власного використання). В будь-якому випадку дані системи призначенні для поліпшення якості знань та підвищення інтелектуального рівня студентів, учнів, навіть викладачів та нації загалом.

Одним з основних напрямків розвитку систем тестування знань – це використання сучасних мультимедійних технологій в системах тестування. А також широке використання на різних етапах тестування всесвітньої мережі Інтернет. Використання мультимедійних технологій (та можливостей Інтернет) дозволяє підняти на новий рівень якість та ефективність, як систем тестування знань зокрема, так і Дистанційної Освіти в цілому. І можна беззаперечно сказати, що мультимедійна складова даних систем буде постійно зростати, і використання мультимедія буде відігравати провідну роль в розвитку і в ефективному застосуванні систем тестування знань, як в галузі освіти, так і на підприємствах усіх форм власності. В 21-му столітті це вже стало очевидним – сучасний розвиток комп’ютерних технологій дозволяє все ширше використовувати мультимедійні технології, а Дистанційна Освіта і системи тестування знань, які знаходяться на передовій цього процесу, широко використовують найновіші здобутки і технології для покращення власних можливостей.

Спектр сучасних мультимедійних технологій, які можуть бути використанні і які використовуються для Телеосвіти і для систем тестування знань, дуже широкий. Однією з провідних технологій являється технологія Flash (виробництва фірми Macromedia, тепер Adobe). На цій технології та її використанні в системах тестування знань я зупинюсь докладніше.

Flash (також відомий як Shockwave Flash) – це розроблена компанією Macromedia технологія та формат даних для мультимедійних робіт – анімаційних роликів, презентацій, мультфільмів, звукового супроводу тощо. Для огляду флеш файлів поширюється модуль, що підключається до браузера (плагін), який доступний для усіх поширених браузерів, а також стаціонарний флеш плеєр (під різни операційні системи). Формат одержав широке поширення в наш час, оскільки дозволяє в компактному обсязі даних описувати складні анімації, оперувати векторними об'єктами та підтримує аудіо і відео інформацію. Окрім безпосередньо мультимедійних можливостей, Flash має широкі можливості для програмування – за рахунок власної мови Action Script. Що і дозволяє використовувати Флеш для розробки сучасних систем тестування знань.

Flash-технологія з самого початку була орієнтована на застосування у всесвітній мережі Інтернет. Окрім достоїнств векторної графіки, основи Flash, середовище Macromedia Flash дозволяє оптимізувати розмір одержуваних файлів шляхом спрощення незначних елементів зображення, а також завдяки використанню компресії (починаючи з шостої версії формату). Окрім того, формат Flash є потоковим форматом і підтримує можливість поетапного завантаження Flash-роликів у браузер користувача. У результаті цього, користувач може бачити на екрані вже завантажену частину графічного зображення до того, як воно повністю завантажиться. А використання Action Script дозволить вибірково завантажувати мультимедійну інформацію, що зменшить трафік та прискорить процес завантаження Flash-додатку. Ці особливості технології Flash дозволяють широко використовувати її у системах тестування знань будь-якої складності.

Flash може використовуватися разом з іншими сучасними технологіями, такими як HTML, XML, JavaScript. Дозволяючи при цьому розширити можливості систем тестування знань. Але визначальною особливістю Flash, є саме її платформонезалежність і можливість використовувати саме Flash, без необхідності залучення додаткових інструментів та технологій – тобто самодостатність Flash. Окрім браузерів, флеш можна програвати у стаціонарних плеєрах (доступних під Windows, MacOS, Linux). Також існує можливість вбудувати плеєр і флеш-файл в один запускаємий файл. В цьому випадку відпадає потреба користувачеві мати окремий плеєр, тому що він постачається разом з флеш-файлом. Окрім цього Flash доступний на кишенькових комп’ютерах та мобільних телефонах. Що дозволяє максимально поширити область використання систем тестування, які базується на цій сучасній технології. За Флешем майбутнє систем тестування знань.


  

Copyright © MustLive 1999-2015. © Base Point 1999-2015. All rights reserved.