MustLive Perl Pascal Programs Interpreter

Perl Pas Interpreter v.1.2

Програма являє собою інтерпретатор мови Паскаль (Perl Pas Interpreter). Програма існує в двох версіях: консольна програма та онлайн інтерпретатор (в Інтернеті).

Дана програма інтерпретує класичну мову Паскаль і має безліч переваг порівняно зі старими засобами розробки на Паскалі під DOS (такими як Turbo Pascal від Borland). І враховуючи, що Паскаль широко використовується серед школярів та студентів (в навчальному процесі, або для власних розробок), то дана програма повинна стати в нагоді всім учням шкіл, технікумів та університетів зі всього світу.

Онлайн версія інтерпретатора являє собою революційну розробку. Це перший в світі онлайн інтерпретатор Паскаля (та й взагалі мабуть перший в світі онлайн інтерпретатор будь-якої мови програмування). Тепер кожна людина в світі може з будь-якого комп'ютера під'єднаного до мережі Інтернет запускати (тестувати) свої власні програми на Паскалі. Особливо онлайн версія цього програмного продукту може стати в нагоді як школярам та студентам, так і викладачам усіх навчальних закладів, яким доводиться працювати з програмами на Паскалі. Тепер працювати з подібними програмами можна буде у найсучаснішій формі.

Характеристика програми

Дана програма має наступні властивості:

Основні версії програми

Існує дві версії програми: консольний інтерпретатор і онлайн.

Онлайн версія інтерпретатора: http://mlfun.org.ua/ppi/

Консольна версія призначена для використання на власному комп'ютері, а онлайн версія - для використання в Інтернеті: програми можна запускати (на сайті з інтерпретатором) з будь-якого комп'ютера під'єднаного до мережі Інтернет.

Консольний інтерпретатор
Консольний інтерпретатор

Онлайн інтерпретатор
Онлайн інтерпретатор

Онлайн інтерпретатор. Опис програми та Історія версій.


  

Copyright © MustLive 1999-2015. © Base Point 1999-2015. All rights reserved.