Інтерпретатор мов програмування з використанням Інтернет-технологій

В наш час стрімкого науково-технічного прогресу, Інтернет постійно розвивається і займає важливе місце в житті кожної сучасної людини, та людства у цілому. В Україні дана ситуація хоча й не має таких масштабів (поки що), як у високо-розвинутих країн світу, але тим не менш Інтернет входить в життя українців і набуває все більшого поширення в нашій державі.

Окрім широкого використання Інтернет для комунікації та вирішення різноманітних задач, його також можна потужно використовувати для задач розробки програмного забезпечення. Причому не опосередковано, а безпосередньо – для розробки програм прямо в Мережі. Цьому напрямку використання Інтернет раніше не приділялося уваги, що я і намагаюся змінити.

Пропоную вашій увазі мою розробку MustLive Perl Pascal Programs Interpreter (скорочено Perl Pas Interpreter). Програма являє собою інтерпретатор мови Паскаль на Перлі. Програма існує в двох версіях: консольний інтерпретатор та онлайн-інтерпретатор (в інтернеті).

Дана програма інтерпретує класичну мову Паскаль, і має безліч переваг порівняно зі старими засобами розробки на Паскалі під DOS (такими як Turbo Pascal від Borland). І враховуючи, що Паскаль широко використовується серед школярів та студентів (в навчальному процесі, або для власних розробок), то дана програма повинна стати в нагоді всім учням шкіл, технікумів та університетів зі всього світу.

Онлайн-версія інтерпретатора являє собою революційну розробку. Це перший в світі онлайн інтерпретатор Паскаля (та й взагалі мабуть перший в світі онлайн інтерпретатор будь-якої мови програмування). Тепер кожна людина в світі може з будь-якого комп'ютера під'єднаного до мережі Інтернет запускати (тестувати) свої власні програми на Паскалі. Особливо онлайн-версія цього програмного продукту може стати в нагоді як школярам та студентам, так і викладачам усіх навчальних закладів (зокрема викладачам інформатики та програмування), яким доводиться працювати з програмами на Паскалі. Тепер працювати з подібними програмами можна буде у найсучаснішій формі.

На даний момент програма підтримує наступні можливості мови Паскаль:

Як вже було зазначено, існує дві версії програми: консольний інтерпретатор та онлайн.

Онлайн версія інтерпретатора: http://mlfun.org.ua/ppi/


  

Copyright © MustLive 1999-2015. © Base Point 1999-2015. All rights reserved.